ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 
Дата розміщення: 13.09.2017

Особлива інформація на 07.09.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

07.09.2017ЗвільненоГоловний бухгалтерЮркова Світлана Іванівна., ., .0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Директором товариства 07.09.2017р. (Наказ №18). Юркова Світлана Іванівна, яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена за угодою сторін, на підставі заяви від 06.09.2017р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі (пакетом акцій) товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 12 років і 6 місяців - з 21.02.2005р.
07.09.2017ПризначеноГоловний бухгалтерКоваленко Валентина Вікторівна., ., .0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Директором товариства 07.09.2017р. (Наказ №16). Коваленко Валентина Вікторівна, призначена на посаду Головний бухгалтер на підставі заяви від 06.09.2017р., у зв'язку із звільненням попередника. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі (пакетом акцій) товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: на невизначений термін. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань поштового зв'язку; інструктор з передплати групи періодичних видань та роздрібної торгівлі.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.