ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Ревiзор Алєксєєва Раїса Самойлiвна ЕК № 603035, виданий Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй областi 25.09.1997 10.03.1998 13 646 10.55800000000 % 13 646 0 0 0
Голова Наглядової ради Сердюк Людмила Iванiвна ЕК № 525405, виданий Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй областi 19.08.1997 10.03.1998 7 123 5.51110000000 % 7 123 0 0 0
Директор Палагута Сергiй Станiславович ЕК № 525217, виданий Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй областi 06.08.1998 15.08.2007 13 203 10.21520000000 % 13 203 0 0 0
Член Наглядової ради Шкуридiна Наталiя Вiкторiвна ЕМ № 489154, виданий Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй областi 29.12.1999 10.03.1998 1 000 0.77370000000 % 1 000 0 0 0
Головний бухгалтер Юркова Свiтлана Iванiвна ЕМ № 400188, виданий Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй областi 17.11.1999 01.01.2018 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Член Наглядової ради Лобас Вiталiй Iванович ЕМ № 345924, виданий Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй областi 28.09.1999 10.03.1998 12 685 9.81450000000 % 12 685 0 0 0
Усього   47 657 36.87250000000 % 47 657 0 0 0
Опис