ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Територiальна громада Старобiльського району в особi Старобiльської районної ради 20188655 Луганська область, Старобiльський район, 92700, м. Старобiльськ, вул. Комунарiв, 35 07.03.2008 33 611 26.0051000 33 611 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Палагута Сергiй Станiславович ЕК № 525217, виданий Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй областi 06.08.1998 15.08.2007 13 203 10.21520000000 13 203 0 0 0
Алєксєєва Раїса Самойлiвна ЕК № 603035, виданий Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй областi 25.09.1997 10.03.1998 13 646 10.55800000000 13 646 0 0 0
Усього  60 460 46.7783000 60 460 0 0 0