ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 
Дата розміщення: 27.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
за векселями (всього) X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0.8 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 16.3 X X
Усього зобов'язань X 17.1 X X
Опис Зобов'язань за кредитами банків, облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, векселями, іншими цінними паперами (в тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, немає. Податкові зобов'язання за розрахунками з бюджетом склали 0,8 тис.грн. (ПДФО). До інших зобов'язань на суму 16,3 тис.грн. віднесено: - зі страхування - 1,7 тис.грн.; - з оплати праці - 4,5 тис.грн.; - інші поточні зобов'язання - 10,1 тис.грн., в т.ч.: отримані аванси від замовників 1,6 тис.грн., заборгованість за безвідсотковою позикою від фізичної особи 2,2 тис.грн.