ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 
Дата розміщення: 27.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОБIЛЬСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "СТАРОБIЛЬСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ"
3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 92700
3.1.5. Область, район Луганська область, Луганська обл., Старобiльський р-н
3.1.6. Населений пункт м. Старобiльськ
3.1.7. Вулиця, будинок вул. Пролетарська, 1

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва Серiя А01 №671145
3.2.2. Дата державної реєстрації 04.11.1996
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Старобiльська районна державна адмiнiстрацiя Луганської області
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 32312
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 32312

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ БАНК"
3.3.2. МФО банку 304988
3.3.3. Поточний рахунок 2600312710474
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
.
3.3.5. МФО банку .
3.3.6. Поточний рахунок .

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
17.23 [2010]Виробництво паперових канцелярських виробів
18.12 [2010]Друкування іншої продукції
68.20 [2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
Опис:
д/н

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента