ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 
Дата розміщення: 27.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Територiальна громада Старобiльського району в особі Старобільської районної ради20188655д/н, Луганська область, Старобiльський район, 92700, м. Старобiльськ, вул. Комунарiв, 3507.03.20083361126.005133611000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Алєксєєва Раїса СамойлiвнаЕК, 603035, 25.09.1997, Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй областi10.03.19981364610.55813646000
Палагута Сергій СтаніславовичЕК, 525217, 06.08.1998, Старобільським РВ УМВС України в Луганській області15.08.20071320310.215213203000
Усього 60460 46.7783 60460 0 0 0