ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 1.9 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 8.6 X X
Усього зобов'язань X 10.5 X X
Опис Довгострокових зобов’язань товариство не має. Кредитами банку товариство не користується. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на кінець звітного року відсутня. Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом склали 1,9 тис.грн., в т.ч. Нарахований податок на прибуток згідно декларації за 2013 рік - 1,9 тис.грн. Заборгованість за розрахунками з оплати праці склала 2,9 тис.грн. Інші поточні зобов’язання склали 5,7 тис.грн., в т.ч. заборгованість за безвідсотковою позикою від фізичної особи 2,2 тис.грн., аванси отримані 2,2 тис.грн.,інші 1,3 тис.грн.