ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Територiальна громада Старобiльського району в особі Старобільської районної ради20188655д/н, Луганська область, Старобiльський район, 92700, м. Старобiльськ, вул. Комунарiв, 353361126.005133611000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Алєксєєва Раїса СамойлiвнаЕК, 603035, 25.09.1997, Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй областi1364610.55813646000
Палагута Сергій СтаніславовичЕК, 525217, 06.08.1998, Старобільським РВ УМВС України в Луганській області1320310.215213203000
Усього 60460 46.7783 60460 0 0 0

___________

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.