ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 
Дата розміщення: 29.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.08.201091/12/1/10Луганське територiальне управлiння ДКЦПФРUА4000084974Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.2512924832312100
Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх, біржових та позабіржових ринках не здійснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах немає. Поданих заяв або намірів щодо подання заяв для допуску на біржі (організовані ринки) немає. Протягом звітного року додаткових емісій (випусків акцій) та дострокового погашення не було.