ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 
Дата розміщення: 30.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОБIЛЬСЬКА МIСЬКА ДРУКАРНЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) Виписка АГ №852480
3. Дата проведення державної реєстрації 04.11.1996
4. Територія (область)* Луганська область
5. Статутний капітал (грн) 32312
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 4
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

17.23 - Виробництво паперових канцелярських виробів

18.12 - Друкування іншої продукції

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ЛУГАНСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку 304795
3) Поточний рахунок 26009053716318
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
.
5) МФО банку .
6) Поточний рахунок .