ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 
Дата розміщення: 30.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Територiальні громади Старобiльського району в особі Старобільської районної ради (Україна)20188655д/н, Луганська область, Старобiльський район, 92703, м. Старобiльськ, вул. Центральна, 353361126.005133611000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Алєксєєва Раїса СамойлiвнаЕК, 603035, 25.09.1997, Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй областi1364610.55813646000
Палагута Сергій СтаніславовичЕК, 525217, 06.08.1997, Старобільським РВ УМВС України в Луганській області1320310.215213203000
Усього 60460 46.7783 60460 0 0 0

___________

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.