ПрАТ "СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА ДРУКАРНЯ"

Код за ЄДРПОУ: 02470833
Телефон: (06461) 2-21-75
e-mail: printomania@yandex.ru
Юридична адреса: 92700, Луганська обл., Старобільський р-н, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 1
 
Дата розміщення: 03.05.2017

Річний звіт за 2016 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 1.2 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 48 X X
Усього зобов'язань X 49.2 X X
Опис Зобов'язань за кредитами банків, облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, векселями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) і за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, немає. Довгострокових зобов'язань товариство не має. Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом склали 1,2 тис.грн., в т.ч.: податок на доходи фізичних осіб - 1,1 тис.грн., військовий збір - 0,1 тис.грн. Фінансової допомоги на зворотній основі товариство у звітному році не отримувало. Інші зобов'язання на кінець звітного року склали 48,0 тис.грн., в тому числі: - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 46,2 тис.грн. - розрахунки з постачальниками; - кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування – 1,8 тис.грн. - єдиний соціальний внесок. Загальна сума поточних зобов’язань на кінець звітного року склала 49,2 тис.грн.